• 03-5923788
  • koko861023@gmail.com

施工項目

12- 噴霧降溫設備、殺菌噴霧工程
  • 施工項目: 噴霧降溫設備、殺菌噴霧工程、噴霧降溫工程、工廠降溫噴霧工程、鐵皮降溫消毒工程
  • 施工項目分類: 噴霧造霧降溫殺菌工程
  • 適用範圍:
  • 施工項目編號: 12